Zrzeczenie się odpowiedzialności

Powiat Hajnowski i EVF - Energievision Franken GmbH wskazują, że potencjalne uzyski energii słonecznej pokazane w katastrze solarnym są wynikiem przybliżonych obliczeń opartych na zdjęciach lotniczych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Realizacja systemu solarnego w budynku, a także rezultaty, które mogą być generowane w praktyce, zależą od dokładnych warunków konstrukcyjnych na miejscu i wydajności używanego wyposażenia technicznego.

Powiat Hajnowski i EVF - Energievision Franken GmbH nie gwarantują aktualności, poprawności, dokładności i jakości danych wyników prezentowanych w katastrze solarnym Powiatu Hajnowskiego. Informacje w katastrze solarnym służą do niewiążącej wstępnej informacji. W przypadku konkretnego projektu budowlanego niezbędne jest osobiste doradztwo eksperta na miejscu.