Instalacje solarne na Podlasiu

W RPO przewidziano wsparcie finansowe na budowę instalacji fotowoltaicznych. Wraz z systemem opustów daje to bardzo atrakcyjną możliwość produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. Opust polega na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w gospodarstwie domowym i wyprodukowanej z domowej mikroelektrowni. Nadwyżki wytworzonej energii są oddawane do sieci, a po roku prosument nabywa prawo do bezpłatnego odbioru 80% wprowadzonej do sieci energii (dla zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 10 kW) lub 70% (dla mocy  większej niż 10 kW). Pozostałe 20-30% jest "opłatą" za magazynowanie i przesył energii. Z ekonomicznego punktu widzenia ważne jest "nieprzewymiarowanie" instalacji PV i dopasowanie jej do rzeczywistych potrzeb. Budowa zbyt małej instalacji oznacza niewystarczającą produkcję prądu, niepokrywającą potrzeb gospodarstwa. W konsekwencji właściciel instalacji jest zmuszony dokupić brakującą ilość energii z sieci po cenie większej, niż gdyby sam ją wyprodukował we własnej instalacji. W przypadku zbyt dużej instalacji prosument wprowadzi do sieci za dużo energii w stosunku do zapotrzebowania a nadwyżka  będzie "prezentem" dla PGE, gdyż operator sieci za nią nie zapłaci. Rozliczanie w systemie opustów zaczyna się od daty wprowadzenia do sieci energii elektrycznej i trwa przez  15 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.

To opracowanie przygotowaliśmy dla Państwa, aby ułatwić planowanie instalacji solarnej.

Pliki do pobrania Euronatur i Energievision Frankenwald e.V.:


Obliczenie_dla_fotowoltaiki_10-40kW.xls
Obliczenie_dla_fotowoltaiki_do_10kW.xls
 

(kompatybilny z LibreOffice)

 Euronatur i Energievision Frankenwald e. V. są odpowiedzialne za treść pobranych plików.